Cenaze Hizmetleri

Sağlık müesseselerinde yada haricinde gerçekleşen vefat durumlarında ölüm belgesinin alakalı kurumca düzenlenmesinin ardından; cenazelerin taşınması, yıkanması, kefenlenmesi, defnedilmesi ve defin işleminin kayıt dibine alınmasına yönelik hizmetler tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.

Belediye cenaze hizmetleri nelerdir

– Tüm işlemler vefat edenin 1.aşama yakını tarafınca( anne-babası, çocukları, eşi) takip edilmelidir.

– Vefat evde olmuş ise İlçe Belediyesinden, hastanede ise Başhekimliğinden “ Gömme İzin Kağıdı” alınmalıdır.

– Gömme izin kağıdıyla en yakın “Cenaze İstasyon Şefliklerine” başvurulur. Varsa “kabir tapusu”, kabir yerini bilen birisi ile getirilmelidir.

– Cenazeler maaşlı gassal mensupları tarafınca ücretsiz bir şekilde yıkanıp kefenlenmektedir.

– Cenazeleralakalı cenaze şefliklerince görevlendirilen, imam ve şoförden oluşan personel tarafınca bulunmuş olduğu yerden alınarak mezarlıklar müdürlüğüne ilişkin en yakın gasilhaneye götürülür ve orada yıkanır.

-Camide kılınan cenaze namazından sonrasında defnedileceği mezarlığa götürülerek toprağa verilir.

Cenazenin bulunmuş olduğu yerden alınarak gasilhanaye getirilmesi, camiye ve mezarlığa götürülmesi defin esnasında kullanılan kabir tahtası ve define işlemleri ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır.

** Gömme izin belgesi alınmamış cenazeler için hiç bir muamele yapılamaz, gasilhaneye alınamaz.

– Şehir dışına gidecek cenazeler için cenazenin bulunmuş olduğu yere en yakın Cenaze İstasyon Şefliklerine ölüm(define) belgesiyle başvurulur.

 

Cenaze hizmetleri sertifikası ne işe yarar

Cenaze Hizmetleri Kursu;

ölüm öncesi ve sonrası işlemleri dini ve hukuki kurallara nazaran yapabilecek bedensel ve zihinsel özelliklere haiz kişilere cenaze hizmetleri alanında kendilerini geliştirmelerini, müspet yeni davranışlar – beceriler kazanmalarını ve yeterlilik elde etmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı nezaretinde veriler bir kurs programıdır.

Cenaze hizmetleri kursunu tamamlayan kişilerin;

1. Cenaze ile alakalı dini açıdan yapılması ihtiyaç duyulan işlemler hakkındaki malumat sahibi olması ve bu tarz şeyleri uygulayabilmesi,

2. Cenaze ile alakalı yapılması ihtiyaç duyulan yönetimsel ve hukuki kurallar hakkındaki malumat sahibi olması,amaçlanmaktadır.

Halk Eğitim Cenaze Hizmetleri Kursu

Halk Eğitim Cenaze Hizmetleri Kursu Kişisel Gelişim Ve Eğitim Alanında Taleplere Göre Türkiye Genelindeki Halk Eğitim Merkezlerinde Yıl Boyunca Açılabilmektedir.

Kursun Eğitim Süresi 32 Saattir. Kursiyerlere Cenaze İle İlgili Dini Konular İle İdari Ve Hukuki Kurallar Hakkında Bilgi Sahibi Olması Amaçlanır.

Halk Eğitim Merkezlerinde Açılabilen Cenaze Hizmetleri Kursuna En Az Okur Yazar Olan Ve 18 Yaşının Tamamlamış Olanlar Katılabilir.

Kursun Konuları

24 Saat Süreli Cenaze Öncesi Ve Sonrası İşlemler:


Hastanın Ölüm Esnasında Yapılacaklar, Ölüm Haberi, Ölünün Elbise Ve Ziynet Eşyalarının Çıkarılması, Çenenin Bağlanması, Ellerin Ve Ayakların Uzatılması İşlemleri.


Cenazenin Yıkanması Ve Kefenleme, Cenaze Namazının Kılınışı, Cenaze Merasimi, Cenazeye Saygı Gösterme, Merasimdeki Temel Kurallar, Cenazenin Kabre Taşınması, Şehit Cenaze Törenleri.

8 Saat Süreli Cenazenin İdari Ve Hukuki İşlemleri:


İdari İşlemler; Belediyelerce Yapılacak İşlemler, Cenaze Sahibinin Yapacağı İşlemler, Cenaze Aracının Temini Ve Ücretleri, Mezar Yeri Tahsisi, Cenazelerin Nakli, Mezarlıkların Bakımı.


Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılacak İşlemler; Defin Ruhsatı Mezarlıklarda Bulunması Gereken Özellikler, Ölüm Ve Organ Nakli.


Hukuki İşlemler; Otopsi Yapılması, Otopsi İçin Mezarın Açılması, Defin Ruhsatı, Nüfus İşlemleri, Veraset İşlemleri Konularında Eğitim Verilmektedir.

Cenaze Anında İlk Yapılması Gerekenler Ölüm vakası evde meydana gelmiş ise;

Alo 188 Cenaze Hizmetleri Hattı aranarak vefat durumuna ilişik malumat verilir. Vatandaşlarımız Alo 188 Cenaze Hizmetleri Hattı tarafınca bağlı bulunulan İlçe Belediye Tabipliğine yönlendirilir ve hem de cenazenin bulunmuş olduğu bölgeye cenaze aracı gönderilir

. Eve gelen tabibin düzenlediği Ölüm Belgesi ile beraber defin kaydı yapılması ve cenazeini yıkama-kefenleme işlemleri için cenaze aracı ile cenazenin morga katılımı sağlanır.

Ölüm vakası hastanede meydana gelmiş ise; hastanenin düzenleyeceği ölümbelgesi alındıktan sonrasında cenaze, Daire Başkanlığımıza bağlı şefliklerde gömüye hazırlanacaksa (yıkama, kefenleme) Alo 188 Cenaze Hizmetleri Hattı aranarak vasıta istek edilir.

Ölüm vakası adli olay ise; Adli Tıp Morgunda otopsisi tamamlanan cenazeler için Adli Tıp Kurumunca düzenlenen Ölüm Belgesi alınır. Alo 188 Cenaze Hizmetleri Hattı aranarak vasıta istek edilir.

Cenazeye ilişik ölüm belgesi ile beraber Defin İşleri Şefliği tarafınca defin kaydı gerçekleştirilir.

Ölüm Belgesi olmayan cenazeler personellerimizce teslim alınmaz. Cenazenin Defnedileceği Mezarlık Seçimi Cenazeler, yurttaşlarımızın talebi doğrultusundaki mezarlıklarımıza defnedilmektedir.

Ancak; ilimiz merkezindeki mezarlıklarda aile kabri dışında, cenaze defnine uygun alan kalmadığı durumlarda, gömüye aleni ve ikamet bölgeleri yakınlığı göz önünde bulundurularak, yurttaşlarımızın talebine yönelik bir hassasiyetle mezarlıklara define yapılmaktadır.

Üste Gömü Koşulları Cenazenin daha ilkin ölmüş bir yakının üzerine defin edilmesi için ilk define tarihinden itibaren minimum 5 (Beş) sene geçmiş olması şartı aranır.

Üste define yapılacak olan kabrin başlangıcında kesinlikle okunabilir bir baştaşı olmalı ve müdüriyet kayıtları ile baştaşındaki bilgilerin birbirini doğrulaması gereklidir. Üst define; gömülü olanın 1. (birinci) derecedeki tanıdığından yada varislerinden muvafakat alınarak gerçekleştirilir.

Aile Kabri Satın Alınması Aile kabri almak isteyen vatandaşlarımız, Defin Hizmetleri Şube Müdürlüğümüze nüfus cüzdanları ile şahsen başvurarak, aile kabri satışımızın olduğu mezarlıklarımızdan olmak şartı ile oldukça kısa bir müddet içinde işlemleri tamamlanmaktadır.

Önceden Alınmış Aile Kabirleri ve Boş Mezar Yerine Defin İşlemi Yapabilmek Cenazenin, evvelde satın alınmış boş yere yada aile kabrine gömülmesi için, boş kabir yeri yada aile kabri tahsis belgesinin aslının defin işlemleri esnasında Cenaze İşleri Şefliklerimize ibraz edilmesi zorunludur.

Belge ibraz edilememesi niteliğinde o günkü raiç bedeli ödenerek muamele yapılır. Daha sonrasında belgenin bulunması niteliğinde dilekçeyle Daire Başkanlığına müracaat yapılır, değerlendirme kararı para iadesi yapılabilir.

 

Defnedilmiş Olan Cenazenin Başka Bir Mezara Nakledilmesi Defin işleminin üstünden 5 sene geçmesi niteliğinde başka bir mezara nakledilmesi istek edilen cenazeler için Merkez Gasilhane Şefliğimize dilekçe ile başvurularak lüzumlu formlar doldurulur ve bağlı bulunan İlçe Belediyelerinin Sağlık İşleri Müdürlüklerinin onayı alınarak cenaze mezardan çıkarılır, ilaçlanır ve istek edilen öteki mezara dini usullere müsait olarak defin işlemi yapılmaktadır. Zaruri ve adli durumlarda 5 sene bekleme süresi aranmaz.

Defin İşlemleri Sırasında Görevlilere Bahşiş Verilmemelidir Cenaze iş ve işlemleri esnasında yada daha sonra yurttaşlarımızınanane ve örfümüze yanlış yerleşmiş bahşiş, ıskat yada helallik ismi altında personelimize ödeme yapmamaları, kurumumuzun daha bereketli hizmet sunmasını sağlayacaktır.

Defin İşlemleri Sonrasında Yapılacak İşlemler Cenazenin defninden minimum 3 (Üç) gün geçtikten sonrasında, Merkez Defin İşleri Şefliğimize başvuruda bulunarak cenaze yakını tarafından gömüldüğünü gösterir Ölüm Belgesinin imzalı ve kuruluş mühürlü bilgisayar çıktısı istenilen surette alınarak, bütün resmi işlemlerde kullanılabilmektedir.

Defni meydana getirilen mezarların, kabir üzeri inşaat yapımı, define tarihinden 3 (üç) ay sonrasında Defin İşleri Şefliklerinden kabir inşaat ruhsatı alınarak, kayıtlı kabir ustalarına yaptırılabilir.